Kommune Niederkaufungen

čeština

Komuna Niederkaufungen          Kirchweg 3,  D – 34260 Kaufungen

Tel: +49- (0)5605-80070      Fax: -800740

Mail: info@kommune-niederkaufungen.de

www.kommune-niederkaufungen.de

 

Založení: 1986

Počet osob (stav: březen 2013): 78 (29 žen, 29 mužů, 1 queer, 19 dětí)

Nemovitosti: ca. 8 ha pozemků s komplexem (částečně hrázděných) budov v majetku společného občanského sdružení

Principy: ekologická a sociální trvalá udržitelnost, konsens, společné hospodaření, kolektivně organizované pracovní provozy

Pracovní oblasti: seminární dům, nenásilná komunikace, park elektrických vozidel “ZUKUNFT erFAHREN”, integrativní dětská školka “Wühlmäuse”, denní pečovatelský stacionář “Tagespflege Lossetal” pro osoby trpící demencí, velkokapacitní kuchyň a Bio-Catering “Komm-Menü”, pěstování zeleniny a osiva s certifikátem Bioland (solidární zemědělství/CSA) “Rote Rübe”, ovocná manufaktura, prodejna vlastních zemědělských produktů a potravin, biologický chov dobytka “Hof Birkengrund” a výroba sýrů, stavební firma “Komm-Bau” vč. truhlářské, tesařské a zámečnické dílny, komunitární kancelář.

Společně obýváme komplex budov s vnitřními dvory, zahradami a hrázděnými domy v centru obce Niederkaufungen, ca. 10 km od města Kassel v Německu. Naše hodnotově orientované, nedogmatické, levicově politicky zaměřené životní a pracovní společenství existuje od roku 1986. Zakládající skupina sepsala v roce 1983 listinu společných hodnot a principů, která dodnes představuje naší obsahovou základnu: společné solidární hospodaření, rozhodování v konsensu, odstraňování (pohlavně specifických a dalších) mocenských struktur a otevření klasických rodinných struktur, emancipace, společná odpovědnost za celkový projekt, ekologický způsob života a hospodaření s důrazem na úspory zdrojů a energií, globální spravedlnost.

V doplňujícím dokumentu “Der Traum ist aus, aber…” (= titul inspirován názvem písně Rio Reisera) popisujeme současný všední život naší komuny v praxi. (Oba dokumenty v německém originále lze stáhnout na naší internetové stránce nebo objednat v papírové verzi).

Bydlíme v 15 bytech formou spolubydlení různých velikostí a setkáváme se ke společnému stravování ve společenské místnosti. Každý den je v nabídce jedno veganské jídlo, většinou také vegetariánská varianta a občas kousek jednoho z našich prasat či krav. Jednou týdně se koná naše plénum a dvakrát ročně společné interní víkendy, během kterých se hlouběji věnujeme aktuálním tématům. Důležitými prvky našeho společného soužití jsou mj. techniky konstruktivního řešení konfliktů a různé metody sociální komunikace jako např. nenásilná komunikace podle M. Rosenberga. Dle zájmu pořádáme kulturní a politické akce, na které zveme také veřejnost. Prostřednictvím různorodých aktivit a kontaktů udržujeme vzájemnou spolupráci na regionální i mezinárodní úrovni. Každé léto pořádáme slavnost, která je otevřená široké veřejnosti. Pro zájemce nabízíme pravidelná informační odpoledne, komunální semináře a seznamovací týdny. Jsme součástí různých regionálních a mezinárodních sítí.

V případě zájmu o osobní návštěvu je nutná předchozí dohoda!

Hovoříme německy a anglicky, pouze jeden člen umí slovensky.